< Terug naar overzicht
Rose M Koelewijn
TECS International is een stichting die zich inzet om de Kwaliteit van Leven voor kansarmen wereldwijd te verbeteren. Vanuit de waarden Trust, Empathy, Compassion, Sharing focust de organisatie op kleine en middelgrote lokale projecten binnen de thema's Water, Kinderen en Vrouwen Kleine stichtingen en projecten hebben soms moeite de benodigde fondsen te verzamelen. Voor projecten die door de lokale bevolking worden gedragen en gesteund. Van het bouwen van een watertoren of slaan van een waterput tot het opzetten van een school voor weeskinderen en het bieden van opvang voor vrouwen. Voor deze lokale projecten werft TECS fondsen, biedt logistieke en administratieve ondersteuning, financiële rapportages en helpt met het schrijven van nieuwsbrieven. Kortom, een betrouwbare schakel tussen donateurs en projecten, transparant en consciëntieus in rapporteren en opvolgen van de geschonken giften voor hulpverlening. Onze thema’s: Water Ruim 1 miljard mensen heeft geen toegang tot veilig drinkwater. Elke 20 seconden sterft een kind aan de gevolgen van vervuild water. lees verder op onze website. Kinderen De essentie voor elk nieuw geboren mensenkind is in leven blijven. Maar hoe zinvol is een leven zonder veiligheid en perspectief? lees verder op onze website. Vrouwen Veel vrouwen kunnen geen aanspraak maken op de universele rechten van de mens. Hoe zinvol is investeren in veiligheid en educatie van deze vrouwen? lees verder op onze website.

Rose M Koelewijn

telefoon

085-8771686

mobiel

06-24377323

e-mail

info@tecsinternational.net

www

http://www.tecsinternational.org

-